Hopp til innholdet
Home » Erklæringer og Vilkår » Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Dette er en bindende avtale mellom leverandør, herunder kjent som «Vidda Explorer AS», og person, herunder kjent som «deltaker».

Vidda Explorer AS tilbyr guidetjenester til deltakere, herunder kjente som «aktiviteter».

Vidda Explorer AS forbeholder seg rettigheten til å endre disse vilkårene og betingelsene uten varsel til enhver tid. Det er deltaker sin plikt å sørge for å være kjent med gjeldende vilkår.

Se: https://viddaexplorer.no/erklaeringer-og-vilkaar/vilkar-og-betingelser

Generelle vilkår

 • Ved å reservere og delta på aktivitet med Vidda Explorer AS plikter deltaker seg til å følge disse vilkårene og betingelsene.
 • Når aktiviteten er bekreftet betalt er reservasjonene bindende.
 • Skriftlig eller digital bekreftelse fra Vidda Explorer AS er også bindende hvis aktiviteten skal faktureres.
 • Ved reservasjon tillater deltaker Vidda Explorer AS å kommunisere via oppgitte kanaler som epost og/eller telefon, både før og etter aktiviteten er gjennomført.
 • Vidda Explorer AS kan nekte å ta deltaker med på aktivitet hvis deltaker har ikke mulighet til å vise reservasjonsbekreftelse og/eller legitimere seg selv på forespørsel.
 • Vidda Explorer AS forbeholder rettigheten til å nekte deltakelse etter eget skjønn.
 • Bruk av og/eller å være påvirket av narkotika og/eller alkohol under deltakelse er strengt forbudt, og Vidda Explorer AS forbeholder rettigheten til å nekte deltakelse før og/eller under aktivitet uten refusjon.

Betalingsvilkår

 • Våre nettbaserte betalingsløsninger krever bruk av kredittkort og vi behandler din data etter vår personvernerklæring, se: https://viddaexplorer.no/erklaeringer-og-vilkaar/personvernerklaering
 • Betaling med kontanter er kun mulig med NOK i eksakt valør. Vi har ikke mulighet til å veksle.
 • Fakturering er kun mulig ved avtale på forhånd og har 14 dagers betalingsfrist.

Aktiviteter

 • Deltakere på aktivitet med Vidda Explorer AS plikter seg til å bruke tilegnet verneutstyr til enhver tid, for eksempel hjelm på sykkeltur.
 • Vidda Explorer AS sørger for at alt av utstyr er inspisert og klart til bruk før deltakere tar utstyret i bruk. Det er likevel deltaker sin plikt å sørge for at utstyret fungerer som forventet og å informere guide umiddelbart hvis det oppstår problemer og/eller noe ikke er riktig.
 • Noen aktiviteter krever minimums alder for deltakelse.
 • Noen aktiviteter kan være fysisk krevende, vennligst ta kontakt med Vidda Explorer AS for ytterligere informasjon eller ved usikkerhet.
 • Det er deltaker sin plikt å informere Vidda Explorer AS om alder og mulige helserestriksjoner som kan påvirke deltaker under aktiviteten, inkludert allergier og fysiske restriksjoner.
 • Det er deltaker sin plikt å informere Vidda Explorer AS om nødvending informasjon som er etterspurt for å kunne starte og/eller fullføre aktiviteten.
 • Vidda Explorer AS kan ikke holdes ansvarlig for deltaker sin uaktsomhet under aktiviteten og holdes uten ansvar for enhver skade som skulle oppstå på grunn av deltaker sin uaktsomhet og/eller feil bruk av levert utstyr.
 • Deltaker plikter seg til å fylle ut hendelsesskjema sammen med guiden hvis en hendelse/skade oppstår. Vidda Explorer AS forbeholder rettigheten til å bevare hendelsesskjema i forbindelse med eventuelle etterfølger og for internkontroll.
 • Vidda Explorer AS plikter seg til å ta med førstehjelpsskrin på enhver aktivitet.

Kansellering

 • Vidda Explorer AS forbeholder rettigheten til å kansellere hvilken som helst aktivitet hvis det skulle være nødvending på grunn av forhold som kan utsette deltakere for økt risiko.
 • Hvis aktivitet må kanselleres vil deltakere få tilbud om å flytte til en annen aktivitet og/eller en annen dato. Deltaker må betale eventuelt mellomlegg for en dyrere tur.
 • Hvis Vidda Explorer AS kansellerer aktivitet og deltakere har ikke mulighet eller lyst til å flytte til en annen aktivitet får deltakere 100% refusjon.
 • Vidda Explorer AS kan kansellere aktivitet hvis minimum antall deltakere ikke nås. Påmeldte deltakere får da 100% refusjon eller tilbud om annen aktivitet. Deltaker må betale eventuelt mellomlegg for en dyrere tur.
 • Hvis deltaker kansellerer tur 24 timer før turstart får deltaker 100% refusjon.
 • Hvis deltaker kansellerer tur innen 24 timer før turstart er det ingen refusjon.
 • Private aktiviteter og arrangement må kanselleres med 7 dagers varsel for 100% refusjon, ved kansellering mellom 7-1 dag gis 50% refusjon, innen 24 timer gis ingen refusjon.
 • Hvis deltaker må kansellere aktivitet av medisinske grunner anbefales å kontakte reiseforsikring.  
 • Ved kansellering bør deltaker sende kopi av reservasjonsbekreftelsen til post@viddaexplorer.no og med all nødvendig informasjon og vedlegg.
 • Vidda Explorer AS forbeholder seg rettigheten til å frafalle disse kanselleringsvilkårene til enhver tid til deltaker sin fordel.